Bulgarian (Bulgaria)

раздели

раздели

раздели

Специализиран експертен риск-инженеринг

Специализиран експертен риск-инженеринг

Специализиран експертен риск-инженеринг

С експертите си, разпространяващи се на четири оперативни дивизии, ние предлагаме комплексни услуги, които подпомагат иновациите, ефективността и отличието във всеки проект.

С експертите си, разпространяващи се на четири оперативни дивизии, ние предлагаме комплексни услуги, които подпомагат иновациите, ефективността и отличието във всеки проект.

С експертите си, разпространяващи се на четири оперативни дивизии, ние предлагаме комплексни услуги, които подпомагат иновациите, ефективността и отличието във всеки проект.

Изследвайте нашите департаменти

Нашето стремеж към отличие се отразява в нашите специализирани отдели, всеки от тях посветен на решаването на уникални предизвикателства и възможности в конкретни сектори. От ядрена енергетика до възобновяема енергия, нашите отдели предлагат комплексни решения, изготвени специално за вашия случай.

Изследвайте нашите департаменти

Нашето стремеж към отличие се отразява в нашите специализирани отдели, всеки от тях посветен на решаването на уникални предизвикателства и възможности в конкретни сектори. От ядрена енергетика до възобновяема енергия, нашите отдели предлагат комплексни решения, изготвени специално за вашия случай.

DIVISIONS

Conventional Energy

Our experts maximise output while minimising environmental impact, helping you navigate efficiency upgrades and optimise existing systems.

DIVISIONS

Nuclear Energy

Our nuclear division ensures the safe and efficient operation of your power plant, mitigating risks from construction to decommissioning.

No. of Projects

850+

DIVISIONS

Engineering

From concept to completion, we collaborate closely with you to design and implement innovative solutions that meet your unique needs and exceed expectations.

No. of Projects

2,000+

DIVISIONS

Renewable Energy

Our renewable division seamlessly integrates cutting-edge technologies like solar, wind, and geothermal into your energy portfolio, paving the way for a sustainable tomorrow.

No. of Projects

1,500+

DIVISIONS

Conventional Energy

Our experts maximise output while minimising environmental impact, helping you navigate efficiency upgrades and optimise existing systems.

No. of Projects

1,200+

DIVISIONS

Nuclear Energy

Our nuclear division ensures the safe and efficient operation of your power plant, mitigating risks from construction to decommissioning.

No. of Projects

850+

DIVISIONS

Engineering

From concept to completion, we collaborate closely with you to design and implement innovative solutions that meet your unique needs and exceed expectations.

No. of Projects

2,000+

DIVISIONS

Renewable Energy

Our renewable division seamlessly integrates cutting-edge technologies like solar, wind, and geothermal into your energy portfolio, paving the way for a sustainable tomorrow.

No. of Projects

1,500+

Над 1,000+ компании избират abilico®

Над 1,000+ компании избират abilico®

Деления

Традиционна енергия

Дивизията за конвенционална енергия на Abilico се занимава с оптимизирането на производителността и надеждността на традиционната енергийна продукция. С фокус върху оптимизацията на инсталациите, поддръжката на оборудването и стратегиите за намаляване на емисиите, нашият екип предлага иновативни решения, които подобряват оперативната ефективност и околната устойчивост.


От въглени на електроцентрали до природните газови съоръжения, ние предоставяме персонализирани услуги, за да отговорим на развиващите се нужди на енергийния сектор.

Комплексни Решения

Техническо превъзходство

Фокусирай се върху устойчивостта

Деления

Традиционна енергия

Дивизията за конвенционална енергия на Abilico се занимава с оптимизирането на производителността и надеждността на традиционната енергийна продукция. С фокус върху оптимизацията на инсталациите, поддръжката на оборудването и стратегиите за намаляване на емисиите, нашият екип предлага иновативни решения, които подобряват оперативната ефективност и околната устойчивост.


От въглени на електроцентрали до природните газови съоръжения, ние предоставяме персонализирани услуги, за да отговорим на развиващите се нужди на енергийния сектор.

Комплексни Решения

Техническо превъзходство

Фокусирай се върху устойчивостта

Деления

Традиционна енергия

Дивизията за конвенционална енергия на Abilico се занимава с оптимизирането на производителността и надеждността на традиционната енергийна продукция. С фокус върху оптимизацията на инсталациите, поддръжката на оборудването и стратегиите за намаляване на емисиите, нашият екип предлага иновативни решения, които подобряват оперативната ефективност и околната устойчивост.


От въглени на електроцентрали до природните газови съоръжения, ние предоставяме персонализирани услуги, за да отговорим на развиващите се нужди на енергийния сектор.

Комплексни Решения

Техническо превъзходство

Фокусирай се върху устойчивостта

Изследвайте нашата
база данни с проекти

Изследвайте нашата
база данни с проекти

Изследвайте нашата
база данни с проекти

Изследвайте нашата
база данни с проекти

Изследвайте нашата
база данни с проекти

раздели

Ядрена енергия

Атомната енергийна дивизия на Abilico се издига като стълб на отличие в областта на ядрената енергия. С несгъваемо ангажиране към безопасността, иновациите и надеждността, ние специализираме в предоставянето на комплексни инженерни решения, оценки на безопасността и услуги за съответствие с регулациите, персонализирани спрямо ядрените електроцентрали по целия свят.


Нашата посветена екип от експерти донесе десетилетия опит и техническа майсторство във всеки проект, гарантирайки най-високите стандарти за изпълнение и ефективност.

Обширен опит

Подход, насочен към безопасност

Иновативни решения

раздели

Ядрена енергия

Атомната енергийна дивизия на Abilico се издига като стълб на отличие в областта на ядрената енергия. С несгъваемо ангажиране към безопасността, иновациите и надеждността, ние специализираме в предоставянето на комплексни инженерни решения, оценки на безопасността и услуги за съответствие с регулациите, персонализирани спрямо ядрените електроцентрали по целия свят.


Нашата посветена екип от експерти донесе десетилетия опит и техническа майсторство във всеки проект, гарантирайки най-високите стандарти за изпълнение и ефективност.

Обширен опит

Подход, насочен към безопасност

Иновативни решения

раздели

Ядрена енергия

Атомната енергийна дивизия на Abilico се издига като стълб на отличие в областта на ядрената енергия. С несгъваемо ангажиране към безопасността, иновациите и надеждността, ние специализираме в предоставянето на комплексни инженерни решения, оценки на безопасността и услуги за съответствие с регулациите, персонализирани спрямо ядрените електроцентрали по целия свят.


Нашата посветена екип от експерти донесе десетилетия опит и техническа майсторство във всеки проект, гарантирайки най-високите стандарти за изпълнение и ефективност.

Обширен опит

Подход, насочен към безопасност

Иновативни решения

Изследвайте нашата
база данни с проекти

Изследвайте нашата
база данни с проекти

Деления

Инженерство

Инженерното подразделение на Abilico служи като основен стълб на иновациите в различни сектори. С фокус върху предлагането на универсални инженерни решения, нашият екип предлага експертност в извършването на изследвания за възможностите, концептуален дизайн и изпълнение на проекти.


Независимо дали планирате ново предприятие или оптимизирате съществуваща инфраструктура, ние предлагаме персонализирани услуги, които насърчават ефективност, надеждност и устойчивост.

Всестранна експертност

Колаборативен подход

Преданост към отличие

Деления

Инженерство

Инженерното подразделение на Abilico служи като основен стълб на иновациите в различни сектори. С фокус върху предлагането на универсални инженерни решения, нашият екип предлага експертност в извършването на изследвания за възможностите, концептуален дизайн и изпълнение на проекти.


Независимо дали планирате ново предприятие или оптимизирате съществуваща инфраструктура, ние предлагаме персонализирани услуги, които насърчават ефективност, надеждност и устойчивост.

Всестранна експертност

Колаборативен подход

Преданост към отличие

Деления

Инженерство

Инженерното подразделение на Abilico служи като основен стълб на иновациите в различни сектори. С фокус върху предлагането на универсални инженерни решения, нашият екип предлага експертност в извършването на изследвания за възможностите, концептуален дизайн и изпълнение на проекти.


Независимо дали планирате ново предприятие или оптимизирате съществуваща инфраструктура, ние предлагаме персонализирани услуги, които насърчават ефективност, надеждност и устойчивост.

Всестранна експертност

Колаборативен подход

Преданост към отличие

Изследвайте нашата
база данни с проекти

Изследвайте нашата
база данни с проекти

Изследвайте нашата
база данни с проекти

Изследвайте нашата
база данни с проекти

Изследвайте нашата
база данни с проекти

Изследвайте нашата
база данни с проекти

раздели

Възобновяема енергия

Отделът за възобновяеми източници на Abilico се посвещава на преминаването към чисти и устойчиви енергийни решения. Специализиран в соларни, вятърни и хидроелектрически проекти, ние предлагаме комплексно портфолио от инженерингови и консултантски услуги за подкрепа на инициативите за възобновяема енергия по целия свят.


Нашият екип комбинира техническа експертиза със страст към устойчивостта, давайки възможност на клиентите да задействат пълния потенциал на възобновяемите източници и да оказват положително въздействие върху околната среда.

Експертен опит в разнообразни технологии

Фокус върху устойчивост

Подход, ориентиран към клиента

раздели

Възобновяема енергия

Отделът за възобновяеми източници на Abilico се посвещава на преминаването към чисти и устойчиви енергийни решения. Специализиран в соларни, вятърни и хидроелектрически проекти, ние предлагаме комплексно портфолио от инженерингови и консултантски услуги за подкрепа на инициативите за възобновяема енергия по целия свят.


Нашият екип комбинира техническа експертиза със страст към устойчивостта, давайки възможност на клиентите да задействат пълния потенциал на възобновяемите източници и да оказват положително въздействие върху околната среда.

Експертен опит в разнообразни технологии

Фокус върху устойчивост

Подход, ориентиран към клиента

раздели

Възобновяема енергия

Отделът за възобновяеми източници на Abilico се посвещава на преминаването към чисти и устойчиви енергийни решения. Специализиран в соларни, вятърни и хидроелектрически проекти, ние предлагаме комплексно портфолио от инженерингови и консултантски услуги за подкрепа на инициативите за възобновяема енергия по целия свят.


Нашият екип комбинира техническа експертиза със страст към устойчивостта, давайки възможност на клиентите да задействат пълния потенциал на възобновяемите източници и да оказват положително въздействие върху околната среда.

Експертен опит в разнообразни технологии

Фокус върху устойчивост

Подход, ориентиран към клиента

Готови ли сте да подобрите проекта си?

Готови ли сте да подобрите проекта си?

Готови ли сте да подобрите проекта си?

Свържете се с нас днес, за да откриете как нашите персонализирани решения и индустриален опит могат да повлияят на успеха ви напред. Нека тръгнем заедно по пътешествието на вашия следващ проект.

Деления

Деления

Деления

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Нашата секция с често задавани въпроси е обширен репозиториум от отговори, направени специално за вашите основни съмнения и запитвания. Независимо дали ви интригува разнообразието от нашите услуги или действията ни за защита на данните, ние сме тук, за да помогнем.


Изследвайте нашите ЧЗВ, за да придобиете по-ясно разбиране как можем да ви помогнем във вашето инженерно пътуване с увереност и яснота.


Все още имате въпроси? Свържете се с нас.

За кои индустрии работи Дивизията за Атомна Енергетика на Абилико?

Да, в рамките на нашия отдел за конвенционална енергия предлагаме специализирани услуги, насочени към конкретни енергийни източници като фосилни горива, природен газ и въглища, осигурявайки комплексни решения за оптимизиране на производителността и ефективността.

Какво допринася Дивизията за Възобновяеми източници на Абилико за устойчивост?

Какво отличава Инженерния отдел на Abilico от конкурентите?

Предлага ли Абилико специализирани услуги в рамките на своята дивизия за конвенционална енергетика?

Abilico® Ltd. is a modern company with extensive experience in the power-engineering sector. Our business is related to the risk assessment and management of the operational reliability of power engineering facilities, as well as large-scale industrial enterprises.

Contact

abilico@abilico.co

Looking for collaboration?

+(359) 280 89702

Monday-Friday: 9am-6pm

Bulgaria (EEST)

Visit our Office

10, Vihren str, Sofia 1618

Abilico® Ltd. - Risk Engineering Services

Copyright © 2024. All rights reserved.

Abilico® Ltd. is a modern company with extensive experience in the power-engineering sector. Our business is related to the risk assessment and management of the operational reliability of power engineering facilities, as well as large-scale industrial enterprises.

Contact

abilico@abilico.co

Looking for collaboration?

+(359) 280 89702

Monday-Friday: 9am-6pm

Bulgaria (EEST)

Visit our Office

10, Vihren str, Sofia 1618

Abilico® Ltd. - Risk Engineering Services

Copyright © 2024. All rights reserved.