Bulgarian (Bulgaria)

повишавайте вашите проекти

повишавайте вашите проекти

повишавайте вашите проекти

Решения, базирани на данни & водещи индустриални познания

Решения, базирани на данни & водещи индустриални познания

Решения, базирани на данни & водещи индустриални познания

Насочете се към инженерните предизвикателства с увереност, като знаете, че сме до вас на всяка стъпка по пътя.

Насочете се към инженерните предизвикателства с увереност, като знаете, че сме до вас на всяка стъпка по пътя.

Насочете се към инженерните предизвикателства с увереност, като знаете, че сме до вас на всяка стъпка по пътя.

ДОБРЕ ДОШЛИ В Abilico

Вашият Надежден Спътник
в Инженерството

Абилико е вашият партньор за глобално управление на риска, който ви насочва с решения, базирани на данни и водеща индустриална експертиза. С глобална перспектива и твърдо посветяване на отличие, ние ви упълномощаваме да се справяте с сложности, да ограничите рисковете и да използвате възможностите с увереност.

Персонализирани Решения

Превантивно ограничаване на риска

Разширени данни анализи

ДОБРЕ ДОШЛИ В Abilico

Вашият Надежден Спътник
в Инженерството

Абилико е вашият партньор за глобално управление на риска, който ви насочва с решения, базирани на данни и водеща индустриална експертиза. С глобална перспектива и твърдо посветяване на отличие, ние ви упълномощаваме да се справяте с сложности, да ограничите рисковете и да използвате възможностите с увереност.

Персонализирани Решения

Превантивно ограничаване на риска

Разширени данни анализи

ДОБРЕ ДОШЛИ В Abilico

Вашият Надежден Спътник
в Инженерството

Абилико е вашият партньор за глобално управление на риска, който ви насочва с решения, базирани на данни и водеща индустриална експертиза. С глобална перспектива и твърдо посветяване на отличие, ние ви упълномощаваме да се справяте с сложности, да ограничите рисковете и да използвате възможностите с увереност.

Персонализирани Решения

Превантивно ограничаване на риска

Разширени данни анализи

Персонализирани решения

Вярваме в персонализирани решения, които да отговорят на вашите нужди и да преодоляват уникални предизвикателства. Нашият екип работи отблизо с вас, за да разбере вашите цели и задачи, създавайки персонализирани стратегии, които дават резултати.

Персонализирани решения

Вярваме в персонализирани решения, които да отговорят на вашите нужди и да преодоляват уникални предизвикателства. Нашият екип работи отблизо с вас, за да разбере вашите цели и задачи, създавайки персонализирани стратегии, които дават резултати.

Персонализирани решения

Вярваме в персонализирани решения, които да отговорят на вашите нужди и да преодоляват уникални предизвикателства. Нашият екип работи отблизо с вас, за да разбере вашите цели и задачи, създавайки персонализирани стратегии, които дават резултати.

Непревзходима Експертиза

With over 30+ years of experience in the risk engineering industry, Abilico has built a reputation for excellence and reliability. Our record speaks for itself, showcasing our commitment to quality and client satisfaction.

Непревзходима Експертиза

With over 30+ years of experience in the risk engineering industry, Abilico has built a reputation for excellence and reliability. Our record speaks for itself, showcasing our commitment to quality and client satisfaction.

Непревзходима Експертиза

With over 30+ years of experience in the risk engineering industry, Abilico has built a reputation for excellence and reliability. Our record speaks for itself, showcasing our commitment to quality and client satisfaction.

Специализирани подраздели

Ядрена. Възобновяеми. Конвенционален.

Нашите посветени екипи са съставени от ветерани в индустрията, които разбират детайлите на всеки сектор, като осигуряват, че предлагаме персонализирани решения, надхвърлящи очакванията.

Специализирани подраздели

Ядрена. Възобновяеми. Конвенционален.

Нашите посветени екипи са съставени от ветерани в индустрията, които разбират детайлите на всеки сектор, като осигуряват, че предлагаме персонализирани решения, надхвърлящи очакванията.

Специализирани подраздели

Ядрена. Възобновяеми. Конвенционален.

Нашите посветени екипи са съставени от ветерани в индустрията, които разбират детайлите на всеки сектор, като осигуряват, че предлагаме персонализирани решения, надхвърлящи очакванията.

Над 1,000+ компании избират abilico®

Над 1,000+ компании избират abilico®

НАШИТЕ УСЛУГИ

Модерни решения, персонализирани специално според вашите нужди

Открийте пълния потенциал на ваш проект за енергия. Заглубете се в разнообразния сервизен набор инструменти на Abilico, където ще намерите перфектните инструменти за преодоляване на всяко рисково положение, от ядрена прецизност до възобновяеми граници.

НАШИТЕ УСЛУГИ

Модерни решения, персонализирани специално според вашите нужди

Открийте пълния потенциал на ваш проект за енергия. Заглубете се в разнообразния сервизен набор инструменти на Abilico, където ще намерите перфектните инструменти за преодоляване на всяко рисково положение, от ядрена прецизност до възобновяеми граници.

НАШИТЕ УСЛУГИ

Модерни решения, персонализирани специално според вашите нужди

Открийте пълния потенциал на ваш проект за енергия. Заглубете се в разнообразния сервизен набор инструменти на Abilico, където ще намерите перфектните инструменти за преодоляване на всяко рисково положение, от ядрена прецизност до възобновяеми граници.

нашите подразделения

Специализирано
Инженерско Експертно Мнение

Не всички рискове са равни. Затова Abilico предлага отделни подразделия, всеки с остроумни знания в своята област. Без значение дали се изправяте пред сложностите на ядреното инженерство или оптимизирате конвенционалните енергийни системи, ние разполагаме със специалисти, които да ги разглобят и победят.

Конвенционална енергия

Нашите експерти максимизират изхода, като минимизират въздействието върху околната среда, като ви помагат да се справите с обновяванията на ефективността и оптимизирате съществуващите системи.

Ядрена енергетика

Нашето ядрено подразделение осигурява безопасната и ефективна експлоатация на вашата електроцентрала, намалявайки рисковете от строителството до извънексплоатационния период.

Инженерство

От концепцията до завършването, ние сътрудничим близо с вас, за да проектираме и изпълним иновативни решения, които отговарят на вашите уникални нужди и превишават очакванията.

Възобновяеми източници на енергия

Нашата възобновяема енергийна дивизия безпроблемно интегрира водещи технологии като слънчева, вятърна и геотермална във вашия енергиен портфейл, като открива пътя към устойчиво утре.

нашите подразделения

Специализирано
Инженерско Експертно Мнение

Не всички рискове са равни. Затова Abilico предлага отделни подразделия, всеки с остроумни знания в своята област. Без значение дали се изправяте пред сложностите на ядреното инженерство или оптимизирате конвенционалните енергийни системи, ние разполагаме със специалисти, които да ги разглобят и победят.

Конвенционална енергия

Нашите експерти максимизират изхода, като минимизират въздействието върху околната среда, като ви помагат да се справите с обновяванията на ефективността и оптимизирате съществуващите системи.

Ядрена енергетика

Нашето ядрено подразделение осигурява безопасната и ефективна експлоатация на вашата електроцентрала, намалявайки рисковете от строителството до извънексплоатационния период.

Инженерство

От концепцията до завършването, ние сътрудничим близо с вас, за да проектираме и изпълним иновативни решения, които отговарят на вашите уникални нужди и превишават очакванията.

Възобновяеми източници на енергия

Нашата възобновяема енергийна дивизия безпроблемно интегрира водещи технологии като слънчева, вятърна и геотермална във вашия енергиен портфейл, като открива пътя към устойчиво утре.

нашите подразделения

Специализирано
Инженерско Експертно Мнение

Не всички рискове са равни. Затова Abilico предлага отделни подразделия, всеки с остроумни знания в своята област. Без значение дали се изправяте пред сложностите на ядреното инженерство или оптимизирате конвенционалните енергийни системи, ние разполагаме със специалисти, които да ги разглобят и победят.

Конвенционална енергия

Нашите експерти максимизират изхода, като минимизират въздействието върху околната среда, като ви помагат да се справите с обновяванията на ефективността и оптимизирате съществуващите системи.

Ядрена енергетика

Нашето ядрено подразделение осигурява безопасната и ефективна експлоатация на вашата електроцентрала, намалявайки рисковете от строителството до извънексплоатационния период.

Инженерство

От концепцията до завършването, ние сътрудничим близо с вас, за да проектираме и изпълним иновативни решения, които отговарят на вашите уникални нужди и превишават очакванията.

Възобновяеми източници на енергия

Нашата възобновяема енергийна дивизия безпроблемно интегрира водещи технологии като слънчева, вятърна и геотермална във вашия енергиен портфейл, като открива пътя към устойчиво утре.

СЛУЧАИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

СЛУЧАИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

СЛУЧАИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Вижте как се справяме с предизвикателствата

Вижте как се справяме с предизвикателствата

Вижте как се справяме с предизвикателствата

Загребвайте в нашия портфейл от проекти, за да видите как персонализирани решения и индустриален опит са повдигнали успеха на нашите клиенти. От оценка на риска до изпълнение на проекта, всяко казусно проучване показва нашето ангажиране към предлагането на иновативни решения, които надминават очакванията.

Modernization of Turbogenerator TG4 in TPP "Sofia Uztij" with New Anti-Pressure Turbine

Modernization of Turbogenerator TG4 in TPP "Sofia Uztij" with New Anti-Pressure Turbine

Modernization of Turbogenerator TG4 in TPP "Sofia Uztij" with New Anti-Pressure Turbine

Design, Construction and Commissioning of Kurtovo 1 & Kurtovo 2 Photovoltaic Power

Design, Construction and Commissioning of Kurtovo 1 & Kurtovo 2 Photovoltaic Power

Design, Construction and Commissioning of Kurtovo 1 & Kurtovo 2 Photovoltaic Power

Survey on the Energy Efficiency of Rubin Ltd. Industrial Systems at the Town of Pleven

Survey on the Energy Efficiency of Rubin Ltd. Industrial Systems at the Town of Pleven

Survey on the Energy Efficiency of Rubin Ltd. Industrial Systems at the Town of Pleven

Отзиви

Отзиви

Отзиви

Какво казват нашите клиенти

Какво казват нашите клиенти

Какво казват нашите клиенти

Не се ограничавайте само с нашите думи - чуйте от нашите удовлетворени клиенти сами. Изследвайте техните препоръки, за да научите за техните преживявания при сътрудничество с Abilico за техните нужди от рисков инженеринг. Ние сме посветени на изграждането на трайни взаимоотношения, базирани на доверие, надеждност и отлични резултати.

 • Eng. Milcho Ivanov

  Manager @ Dams & Cascades

  "The developments provided by Abilico fully met the scope and quality of the subjeccot of the order - they were accepted by the technical uncil of the employer without any remarks. Our joint activity with "Abiliko" AD gives us reason to give this certificate as an assurance that the company is a loyal partner, which has qualified personnel and modern equipment for the preparation of quality project developments."

 • Dilyan Petrov

  Executive Director of Radioactive Waste (State Ent.)

  "The contract was executed with high professionalism and correctness by the team of Abiliko AD within the agreed deadline. Our impressions from our work together are that Abiliko AD is a loyal partner with an individual approach, understanding, quick response and interest in the specific needs of the client."

 • Valentin Nikolov

  Executive Director @ Kozloduy NPP EAD

  "The service for the elaboration of the Working Design has been performed by Abiliko AD with good quality, in compliance with all the necessary for the activity regulatory requirements and the internal rules of the NPP."

 • Violeta Beshirova

  Manager @

  "Abilico AD has a wealth of professional experience and highly qualified staff with a good work organization, who have shown competence and professionalism in the execution of the activities."

 • Eng. Chanka Kolarska

  Deputy mayor @ Burgas Municipality

  "The activities that have been carried out by Abiliko AD within the timeframe and scope of the contracts included: Carrying out an energy audit of the residential building; Drawing up and issuing an energy passport for the residential building; Compilation and submission of the technical passport of the residential building. All activities have been carried out in accordance with and in compliance with the legislation in force."

 • Eng. Milcho Ivanov

  Manager @ Dams & Cascades

  "The developments provided by Abilico fully met the scope and quality of the subjeccot of the order - they were accepted by the technical uncil of the employer without any remarks. Our joint activity with "Abiliko" AD gives us reason to give this certificate as an assurance that the company is a loyal partner, which has qualified personnel and modern equipment for the preparation of quality project developments."

 • Dilyan Petrov

  Executive Director of Radioactive Waste (State Ent.)

  "The contract was executed with high professionalism and correctness by the team of Abiliko AD within the agreed deadline. Our impressions from our work together are that Abiliko AD is a loyal partner with an individual approach, understanding, quick response and interest in the specific needs of the client."

 • Valentin Nikolov

  Executive Director @ Kozloduy NPP EAD

  "The service for the elaboration of the Working Design has been performed by Abiliko AD with good quality, in compliance with all the necessary for the activity regulatory requirements and the internal rules of the NPP."

 • Violeta Beshirova

  Manager @

  "Abilico AD has a wealth of professional experience and highly qualified staff with a good work organization, who have shown competence and professionalism in the execution of the activities."

 • Eng. Chanka Kolarska

  Deputy mayor @ Burgas Municipality

  "The activities that have been carried out by Abiliko AD within the timeframe and scope of the contracts included: Carrying out an energy audit of the residential building; Drawing up and issuing an energy passport for the residential building; Compilation and submission of the technical passport of the residential building. All activities have been carried out in accordance with and in compliance with the legislation in force."

 • Eng. Milcho Ivanov

  Manager @ Dams & Cascades

  "The developments provided by Abilico fully met the scope and quality of the subjeccot of the order - they were accepted by the technical uncil of the employer without any remarks. Our joint activity with "Abiliko" AD gives us reason to give this certificate as an assurance that the company is a loyal partner, which has qualified personnel and modern equipment for the preparation of quality project developments."

 • Dilyan Petrov

  Executive Director of Radioactive Waste (State Ent.)

  "The contract was executed with high professionalism and correctness by the team of Abiliko AD within the agreed deadline. Our impressions from our work together are that Abiliko AD is a loyal partner with an individual approach, understanding, quick response and interest in the specific needs of the client."

 • Valentin Nikolov

  Executive Director @ Kozloduy NPP EAD

  "The service for the elaboration of the Working Design has been performed by Abiliko AD with good quality, in compliance with all the necessary for the activity regulatory requirements and the internal rules of the NPP."

 • Violeta Beshirova

  Manager @

  "Abilico AD has a wealth of professional experience and highly qualified staff with a good work organization, who have shown competence and professionalism in the execution of the activities."

 • Eng. Chanka Kolarska

  Deputy mayor @ Burgas Municipality

  "The activities that have been carried out by Abiliko AD within the timeframe and scope of the contracts included: Carrying out an energy audit of the residential building; Drawing up and issuing an energy passport for the residential building; Compilation and submission of the technical passport of the residential building. All activities have been carried out in accordance with and in compliance with the legislation in force."

 • Eng. Milcho Ivanov

  Manager @ Dams & Cascades

  "The developments provided by Abilico fully met the scope and quality of the subjeccot of the order - they were accepted by the technical uncil of the employer without any remarks. Our joint activity with "Abiliko" AD gives us reason to give this certificate as an assurance that the company is a loyal partner, which has qualified personnel and modern equipment for the preparation of quality project developments."

 • Dilyan Petrov

  Executive Director of Radioactive Waste (State Ent.)

  "The contract was executed with high professionalism and correctness by the team of Abiliko AD within the agreed deadline. Our impressions from our work together are that Abiliko AD is a loyal partner with an individual approach, understanding, quick response and interest in the specific needs of the client."

 • Valentin Nikolov

  Executive Director @ Kozloduy NPP EAD

  "The service for the elaboration of the Working Design has been performed by Abiliko AD with good quality, in compliance with all the necessary for the activity regulatory requirements and the internal rules of the NPP."

 • Violeta Beshirova

  Manager @

  "Abilico AD has a wealth of professional experience and highly qualified staff with a good work organization, who have shown competence and professionalism in the execution of the activities."

 • Eng. Chanka Kolarska

  Deputy mayor @ Burgas Municipality

  "The activities that have been carried out by Abiliko AD within the timeframe and scope of the contracts included: Carrying out an energy audit of the residential building; Drawing up and issuing an energy passport for the residential building; Compilation and submission of the technical passport of the residential building. All activities have been carried out in accordance with and in compliance with the legislation in force."

ЧЗВ

ЧЗВ

ЧЗВ

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Независимо дали сте любопитни за нашия процес, възможностите ни или как можем да помогнем за вашия проект, нашият раздел с ЧЗВ е тук, за да предостави яснота и насока. Не можете да намерите това, което търсите? Не се колебайте да се свържете директно с нас за персонализирана помощ.

Какво отличава Абилико от други фирми за управление на риска?

В Abilico ние се отличаваме чрез дълбокото си разбиране на принципите на управление на риска и ангажимента ни да доставяме ефективни и ефективни решения. Нашата мултидисциплинарна екип от експерти комбинира техническото си превъзходство с практически опит, за да се справи със сложни предизвикателства в различни индустрии, гарантирайки най-високите стандарти за качество, безопасност и производителност във всеки проект, който предприемаме.

Как осигурява Abilico безопасността и надеждността на своите услуги за операция и поддръжка?

Може ли Абилико да персонализира своя подход към управлението на проектите си, за да отговори на уникалните изисквания на моя проект?

Как интегрира Abilico устойчивостта в своите дизайнерски решения?

Какви техники за анализ на данни използва Abilico, за да оптимизира производителността на проекта?

Как осигурява Abilico качество и ефективност в своите инженерни / EPC услуги?

Готови ли сте да повишите своя проект?

Готови ли сте да повишите своя проект?

Готови ли сте да повишите своя проект?

Свържете се с нас днес, за да откриете как нашите персонализирани решения и индустриален опит могат да насочат напред вашия успех. Нека да тръгнем заедно на вашето следващо проектно пътешествие.

Abilico® Ltd. is a modern company with extensive experience in the power-engineering sector. Our business is related to the risk assessment and management of the operational reliability of power engineering facilities, as well as large-scale industrial enterprises.

Contact

abilico@abilico.co

Looking for collaboration?

+(359) 280 89702

Monday-Friday: 9am-6pm

Bulgaria (EEST)

Visit our Office

10, Vihren str, Sofia 1618

Abilico® Ltd. - Risk Engineering Services

Copyright © 2024. All rights reserved.

Abilico® Ltd. is a modern company with extensive experience in the power-engineering sector. Our business is related to the risk assessment and management of the operational reliability of power engineering facilities, as well as large-scale industrial enterprises.

Contact

abilico@abilico.co

Looking for collaboration?

+(359) 280 89702

Monday-Friday: 9am-6pm

Bulgaria (EEST)

Visit our Office

10, Vihren str, Sofia 1618

Abilico® Ltd. - Risk Engineering Services

Copyright © 2024. All rights reserved.